Samen Versnellen: Het Nieuwe Normaal

Welkom bij de vragenlijst voor projectevaluaties voor Het Nieuwe Normaal!

In 2023 presenteren we Het Nieuwe Normaal: een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Met deze norm dragen we bij aan een wereld zonder afval en zonder uitval. Die nieuwe norm bepalen we op basis van praktijkprojecten. Daarmee laten we zien dat circulariteit haalbaar is.

Door het invullen van deze vragenlijst nemen we jouw project mee in het bepalen van Het Nieuwe Normaal. Het proces ziet er als volgt uit:

  1. Een projectleider of betrokken inhoudelijk expert op circulariteit vult de vragenlijst in;
  2. Er volgt een evaluatiegesprek met een expert van een van de betrokken adviesbureaus;
  3. De informatie over het project wordt opgeslagen in een centrale database.

Interpretatie resultaten

Met de projectevaluatie meten en bepalen we de mate van circulariteit van een project. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat ieder project een unieke uitgangssituatie, context en budget heeft. Een voorbeeld: bij nieuwbouw kan de draagstructuur worden ingericht ten behoeve van aanpasbaarheid, terwijl bij renovatie juist hergebruik van vrijkomende materialen kansrijk is.

Door het invullen van deze vragenlijst te laten volgen door een persoonlijk gesprek, komen we samen tot beter begrip. Daarmee brengen we tevens kansen en barrières in kaart en leren we van elkaar. Zo versnellen we samen de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Start de evaluatie